Kerja sama Cashlez dan OVO untuk perluas transkasi non-tunai.

Cashlez Berkolaborasi dengan OVO Perluas Transaksi Non-Tunai

PT Cashlez Worldwide Indonesia menggandeng OVO memberikan kemudahan para pelaku usaha dan masyarakat melakukan transaksi non-tunai.